Policy vid COVID-19

GetGeek gör kundbesök när det krävs, exempelvis för att reparera en dator eller installera viss utrustning, så med anledning av viruset COVID-19 (Corona) har vi uppdaterat vår besökspolicy för hembesök enligt nedan.

  • Vi kommer i förväg stämma av med kunden att denne känner sig frisk och inte har några förkylningssymptom. Detta för att säkra att vi inte smittas men också att vi inte bidrar till vidare spridning.
  • Vi kommer att stämma av med teknikern att denne känner sig frisk och inte har några förkylningssymtom.
  • För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt vid besökstillfället. Vi kommer inte skaka hand under besöken och kommer hålla vilja hålla ett behörigt avstånd under besöket.
  • Teknikern kommer även att tvätta händerna med tvål hos er när hen kommer och när hen åker.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus