Hur undviker du bluffnyheter?

Nyhetsbranschen är och har i flera år befunnit sig i en tid av kraftig förändring. De tre pelarna TV, radio och papperstidningar som industrin tidigare bestått av blev plötsligt överskuggade av ett intågande internet som förändrade människors mediekonsumption kraftigt. Tidigare bestod de flestas av ett fåtal etablerade mediekanaler. Idag får allt fler sina nyheter via sociala medier, som Facebook och Twitter, där det kan länkas till alla möjliga mer eller mindre trovärdiga källor.

Detta har lett till en del ganska harmlösa, men desto mer dråpliga situationer, som när Beatrice Ask, då Sveriges justitieminister, misstog en satirartikel på humorsidan The Daily Currant för en riktig nyhetsartikel. Men det har också en betydligt mörkare sida. Hur mycket påverkan fejkade nyheter faktiskt hade på presidentvalet i USA är ännu oklart, och en studie som gjorts av Stanford och New York University tyder på att den inte alls var lika stor som många trodde. Men klart är att fejkade nyheter under en period hade mer genomslag på Facebook än riktiga, vilket är en oroväckande utveckling.

Mängden fejkade nyheter har nu fått Facebook att backa från sin tidigare ståndpunkt av att inte ta något ansvar för artiklar som publiceras på sidan. Inför det kommande valet i Tyskland rullar teknikjätten ut en funktion där användare kan anmäla nyheter som fejk, varefter en manuell granskning genomförs, något de hoppas kunna införa internationellt i framtiden. Men ny teknik är så klart bara en del lösningen, vi behöver också se till oss själva och vad vi kan göra för att stoppa spridningen av falska nyheter. Men hur gör man då för att veta vilka nyheter som är pålitliga?

Vem är avsändaren?

I och med att nyhetskonsumptionen i högre och högre grad sker genom sociala medier så riskerar det att bli mer oklart varifrån nyheten faktiskt kommer. Är du inne på Dagens Nyheters hemsida så vet du att nyheterna kommer från Dagens Nyheter, men om du bara följer en länk i ett inlägg som någon delat är chansen ganska stor att du hamnar på en hemsida du inte vanligtvis besöker. Och då kan det vara svårt att avgöra hur pålitlig artikelförfattaren faktiskt är. Många sidor framställer sig medvetet som trovärdiga journalistiska publikationer, medan de i själva verket bara vill sprida en egen agenda, eller locka till sig klick med falska nyheter designade för att väcka känslor.

Ifall du finner dig på en ny hemsida kan de därför vara en bra idé att titta närmare på hur trovärdig den faktiskt är. Är texten du läser skriven av en journalist som är namngiven och finns på riktigt? Finns det en sida med mer information om hemsidans bakgrund och mål? Och om inte, vad finns att läsa om sidan på andra hemsidor? Ofta kan en snabb googling ge en tydligare bild av en hemsidas trovärdighet.

Vad är källan?

Ibland måste även den bäste av journalister förlita sig på anonyma källor, men om du märker ett mönster av uppseendeväckande påståenden utan några ordentliga källor kan det vara värt att vara på sin vakt. Sidor som rutinmässigt sprider falska nyheter har satt i system att sprida vidare saker utan att dubbelkolla dem, så länge det är, ur deras perspektiv, bra material. Det kan bli en ekokammare där flera sidor refererar till varandra och skapar en falsk bild av att det finns substans bakom saker som kanske i själva verket helt saknar grund.

Märker du av detta kan det därför vara en bra idé att se ifall det du läser även skrivits om i mer etablerade medier, som du litar på. Alla nyheter skrivs så klart inte om av alla publikationer, men om du läser något stort och chockerande och inte kan hitta något om det i etablerade medier, då är risken ganska stor att artikeln du läser inte bygger på information som anses trovärdig.

Låter det rimligt?

Sunt förnuft kanske inte alltid är det mest pålitliga verktyget för att avgöra om en nyhet är sann eller inte. Sunt förnuft är trots allt något de flesta av oss besitter, och ändå sprids bluffnyheter vitt och brett. Men det sunda förnuftet kan i alla fall vara ett första steg. Fråga dig själv, låter den här nyheten rimlig? Låter det, till exempel, rimligt att Hillary Clinton skulle vara inblandad i en pedofilring som använder en pizzeria som bas?

Ibland krävs det dock att du ger det sunda förnuftet en liten hjälp på traven. Det är nämligen lätt att förnuftet tar sig en paus när vi läser artiklar som bekräftar saker vi redan tror. Men just därför är det viktigt att vara extra vaksam när du läser något som känns lite för perfekt i linje med din världsbild. Ta ett steg tillbaka och sätt på dig dina kritiska glasögon.

Problemet med falska nyheter är inte lätt att lösa. Det är stort och komplicerat. Men om vi alla på individnivå kan börja vara lite mer försiktiga och vaksamma, och tänka en extra vända innan vi delar vidare en tveksam artikel, då är vi i alla fall ett steg på vägen.