Så undviker du att bli offer för internetbedrägerier och attacker

En våg av ransomeware-attacker sprider sig över världen. Smart teknologi används för massiva DDoS-attacker. Bluffsamtal försöker få information från dig, och bluffnyheter försöker ge dig falsk information. Mejlkorgar bombarderas av spam och spoofing, och behovet ökar för starka lösenord och att skydda dina uppgifter på sociala medier.

Vi har skrivit mycket om de säkerhetsrisker vi idag utsätts för varje dag i vår allt mer uppkopplade värld. Och det av goda skäl. Samtidigt som världen överlag har blivit en säkrare plats de senaste 30 åren, har den digitala världen växt fram parallellt med en uppsättning helt nya faror vi behöver hålla koll på. Och många är idag inte vana eller insatta, eller ens medvetna om vilka faror som finns.

Förlitar sig på okunskap

Fejkmejl från Postnord
Mejl utgav sig för att vara från Postnord, men användes i själv averket för att infektera mottagarens dator.

När det häromåret gick stora mängder fejkade avier som såg ut att vara från Postnord, vilka i själva verket var ett försök att infektera mottagaren med virus, förlitade sig upphovsmännen på den bristande medvetenheten. En avi från posten har historiskt varit ett dokument som går att lita på, och för många kändes det därför naturligt att lita på den information som kom i mejlet.

Den typen av bedrägeri är en naturlig utveckling av de klassiska nigeriabreven som utlovar stora rikedomar till den som skickar över en mindre summa pengar i förskott, eller rent av ger ut sina bankuppgifter. Nigeriabreven har blivit mindre vanliga med tiden, i takt med att spamfilter blivit mer utvecklade, men kanske framförallt för att medvetenheten blivit högre. Helt borta är de dock inte, vilket blev tydligt i slutet av förra året när det kom fram att en politiker förskingrat 48 miljoner kronor för att finansiera en leverans av 200 kilo guld från Uganda. En leverans som visade sig vara en bluff.

Information är vårt bästa skydd

Allt det här låter så klart väldigt oroande, och det är nästan så att man börjar undra varför någon över huvud taget vågar sig ut på nätet. Men samtidigt som det är viktigt att vara försiktig är det också viktigt att överdriva farorna. Ja, det finns många saker man kan råka ut för, men de flesta av dem går också att undvika bara man använder sitt sunda förnuft och en rimlig dos försiktighet.

De attacker och bedrägerier vi tagit upp faller alla mer eller mindre inom två kategorier: utnyttjande av säkerhetshål, och utnyttjande av okunskap. Cryptolocker-attacken WannaCry använde sig av säkerhetshål i utdaterad hårdvara, vilket även den stora DDoS-attacken förra året gjorde. Bluffsamtalen från Microsoft och bluffmejlen från Postnord förlitar sig på hålen i människors säkerhetskunskap. Och gemensamt för alla var att de är möjligt, till och med enkla, att skydda sig mot om de säkerhetshålen täpps till.

Information är vårt viktigaste vapen, eller kanske mer korrekt vår viktigaste sköld. Inte alla behöver vara experter, men alla bör ha en grundläggande kunskap i säkerheten online. Och när vi är osäkra, då kan det vara en bra idé att höra av sig till någon av de som är experter.